Търсене

Разширено търсене

ГАРАНЦИОННИТЕ УСЛОВИЯ на Мagniflex - Матраци

Продуктите в колекциите на Magniflex се изработват с майсторство във фабриката в Прато, Италия, от първокласни, устойчиво добити материали. Благодарение на постоянния стремеж към иновации и подобряване на съня и комфорта на клиентите, продуктите Magniflex следват най-новите технологии в бранша. Тестовете, проучванията и новите разработки, много от които са патентовани и сертифицирани, позволяват бранда да предложи несравнима, дългогодишна гаранция за качество.

Колекция / Модел Срок на гаранцията
Premio / MagniProtect, Riviera by P. Cardin, Daytona by T. Lamborghini, Terra Dual, Naturcomfort Deluxe, Comfort Dual, Figaro by P. Cardin, Abbraccio, MagniProtect, Magnigel Dual, Magnistretch, Armonia Dual, Diamante Dual и Virtuoso Безкрайна
Clasico / Relano Neo, Vivo Arte, Incanto Gel, Magni Grande и Silvercare 25 години
Basics /Dormir, Vitality, Ergonomico Plus 16 години
Бебешки матраци 5 години
Възглавници, аксесоари 2 години

 

Гаранцията на продуктите е валидна само при правилна употреба и поддръжка на матрака.

Инструкции за разопакованеПоставете матрака върху подматрачната рамка
Разлепете опаковъчната лента без да използвате остри и режещи предмети
Разгънете матрака и го оставете да възвърне първоначалния си обем. Оптималният срок, в който матракът възвръща пълния си обем и характеристики, е 24 часа, през което време той не трябва да се използва.
Възможно е усещането на остатъчни производствени миризми до няколко дни след отварянето и отстраняването на опаковката на матрака. Те са безвредни за човешкото здраве.
Веднъж разопакован, матракът не може да се навие обратно на руло.


Инструкции за употреба и съхраниеИзползвайте матрака върху подматрачна рамка, с точния размер на матрака, за да осигурите добра циркулация на въздуха и пълноценна опора на тялото.
Не използвайте матрака върху плътна основа, тъй като това опосредства задържането на влага и, вследствие на това може да се образува мухъл.
Периодичното обръщане на матрака спрямо позициите глава – крака и горна – долна страна спомага за по-добра циркулация на въздуха, възпрепятства задържането на прах и влага и удължава живота на продукта, дори и след изтичане на гаранцията.
Не допускайте проникването на течности в матрака. Използвайте протектор за матрак за максимална защита и хигиена.
Пълни условия на гаранцията

Т.1 Кодексът на потребителя по Европейска директива 1999/44/CE определя две години правна гаранция от датата на покупка.

Т.2 Матракс ЕООД определя гаранционен срок на всеки продукт, който се вписва от Дистрибутора в гаранционната карта спрямо периода, посочен на етикета.

Т.3 Матракс ЕООД определя гаранционен срок за покупката от датата на придобиване, доказуема със съответните документи за покупка (фактура и/или фискален бон). Гаранцията важи само в случай, че клиентът е стриктно е спазил инструкциите за употреба и съхранение и условията, отбелязани в гаранционната карта.

Т.4 Всички рекламации, отнасящи се до скрити производствени дефекти или влошено качество на матрака, които не са причинени при обикновената му употреба, трябва да бъдат отнесени към Матракс ЕООД, като следва да се предоставят документи за покупката, стикер със сериен номер и настоящата гаранционна карта.

Т.5 Във всички случаи гаранцията не покрива дефекти, причинени от: грешно използване на матрака; използване на сила; поправки, направени от потребителя или трети лица; неестествени условия на замърсяване и влага; експлоатационна деформация на текстила (конци по капитонажа и борда, скъсан текстил или дръжки, разшит борд, скъсан цип, изместване на борда, петна по текстила и др).

Т.6 Срокът за отваряне на матрака е до един месец след получаването му. Разопакован матрак със сгрешен, по вина на клиента, модел или размер не подлежи на подмяна.

Т.7 Матракс ЕООД приема реклации на стока при:
Несъответствие с обявената търговска маркаНесъответствия в заявените размери, надвишаващи отклонение от +- 2 см по ширина, дължина или дебелинаДефект на стоката, констатиран до 3 дни след покупкатаДефект на стоката, констатиран по време на експлоатация в рамките на гаранционния период, състоящ се в необратима еластична деформация на ядрото/пяната от повече от 2 см по дебелина

Т.8 При установени несъответствия или дефекти на продукта след втората година и в рамките на гаранционния период, Матракс ЕООД предлага на клиента замяна на матрака, като клиентът заплаща разликата от стойността на новия матрак минус сумата, която е заплатил за стария матрак, с приспадната амортизация, пропорционална на цената, за всяка година употреба. Продуктът се заменя в рамките на 30 дни работни дни след писмено потвърждение от клиента на предложената замяна.

Т.9 Замяна на матрака в гаранционния период не води до удължаване на гаранционния срок.

Т.10 Замяна на матрака след гаранционния период или при дефект, непокриван от гаранцията, е изцяло за сметка на клиента.

Т.11 При заявяване на дефект, Матракс ЕООД си запазва правото да изпрати свой представител за установяването му.

Т.12 Съветите, давани от Матракс ЕООД имат характера на препоръки и не могат да заменят квалифицирано медицинско становище. При въпроси, свързани със здравословно състояние, потърсете лекарска помощ.

Т.13 чл. 112 – 115 от ЗЗП:

Чл. 112.

(1) При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба потребителят има право да предяви рекламация, като поиска от продавача да приведе стоката в съответствие с договора за продажба. В този случай потребителят може да избира между извършване на ремонт на стоката или замяната с нова, освен ако това е невъзможно или избраният от него начин за обезщетение е непропорционален в сравнение с другия.
(2) Смята се, че даден начин за обезщетяване на потребителя е непропорционален, ако неговото използване налага разходи на продавача, които в сравнение с другия начин на обезщетяване са неразумни, като се вземат предвид:
1. стойността на потребителската стока, ако нямаше липса на несъответствие;
2. значимостта на несъответствието;
3. възможността да се предложи на потребителя друг начин на обезщетяване, който не е свързан със значителни неудобства за него.

Чл. 113.

(1) Когато потребителската стока не съответства на договора за продажба, продавачът е длъжен да я приведе в съответствие с договора за продажба.
(2) Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба трябва да се извърши в рамките на един месец, считано от предявяването на рекламацията от потребителя.
(3) След изтичането на срока по ал. 2 потребителят има право да развали договора и да му бъде възстановена заплатената сума или да иска намаляване на цената на потребителската стока съгласно чл. 114.
(4) Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба е безплатно за потребителя. Той не дължи разходи за експедиране на потребителската стока или за материали и труд, свързани с ремонта, и не трябва да понася значителни неудобства.
(5) Потребителят може да иска и обезщетение за претърпените вследствие на несъответствието вреди.

Чл. 114.

(1) При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба и когато потребителят не е удовлетворен от решаването на рекламацията по чл. 113, той има право на избор между една от следните възможности:
1. разваляне на договора и възстановяване на заплатената от него сума;
2. намаляване на цената.
(2) Потребителят не може да претендира за възстановяване на заплатената сума или за намаляване цената на стоката, когато търговецът се съгласи да бъде извършена замяна на потребителската стока с нова или да се поправи стоката в рамките на един месец от предявяване на рекламацията от потребителя.
(3) Търговецът е длъжен да удовлетвори искане за разваляне на договора и да възстанови заплатената от потребителя сума, когато след като е удовлетворил три рекламации на потребителя чрез извършване на ремонт на една и съща стока, в рамките на срока на гаранцията по чл. 115, е налице следваща поява на несъответствие на стоката с договора за продажба.
(4) Потребителят не може да претендира за разваляне на договора, ако несъответствието на потребителската стока с договора е незначително.

Чл. 115.

(1) Потребителят може да упражни правото си по този раздел в срок до две години, считано от доставянето на потребителската стока.
(2) Срокът по ал. 1 спира да тече през времето, необходимо за поправката или замяната на потребителската стока или за постигане на споразумение между продавача и потребителя за решаване на спора.
(3) Упражняването на правото на потребителя по ал. 1 не е обвързано с никакъв друг срок за предявяване на иск, различен от срока по ал. 1.
С осъществяване на покупката Потребителят приема и се съгласява с настоящите ИНСТРУКЦИЯ ЗА РАЗОПАКОВАНЕ, ПРАВИЛА ЗА УПОТРЕБА И СЪХРАНЕНИЕ и УСЛОВИЯ НА ГАРАНЦИЯТА, които са му предоставени при покупката.
Рекламация се приема при изричното спазване на ИНСТРУКЦИЯ ЗА РАЗОПАКОВАНЕ, ПРАВИЛА ЗА УПОТРЕБА И СЪХРАНЕНИЕ и УСЛОВИЯ НА ГАРАНЦИЯТА.

Грижа за матрака

За да гарантирате дългия живот на матрака си, е важно да се грижите за него и да го съхранявате правилно.

СЪХРАНЕНИЕ И УПОТРЕБА:

След закупуване матракът може да се съхранява навит на руло максимум 1 месец.
По-дългото престояване на матрака рулиран крие риск пяната да не възстанови обема си максимално и да се наруши вида и комфорта на матрака.
Винаги използвайте матрака с подходяща подматрачна рамка. Тя има отношение както към комфорта, така и към неговата дълготрайност. Рамката предпазва матрака от деформация, позволява постоянна циркулация на въздух и предотвратява задържането на прах и влага. По този начин гарантира здравословна среда за сън без алергени и микроорганизми.

ПРЕДПАЗВАНЕ:

За максимално дълъг живот на матрака е най-добре той да бъде изцяло защитен.
Използвайте непромокаем протектор върху матрака. По този начин ще го предпазите от проникване на течности и замърсявания. 
С оглед равномерното запазване на качествата на пяната, съветваме да обръщате и завъртате матрака 2 пъти годишно. Обръщането представлява смяна на лицето на матрака, на което спите. Завъртането на матрака се случва по оста глава-крака. Тези действия позволяват по-добро проветряване на матрака, както и възпрепятстват деформация на пяната.

ПОЧИСТВАНЕ:

Методът на почистване на матрака зависи от неговите характеристики. Някои модели имат външен калъф с цип, който може да се свали и почисти. 
За моделите със сваляем калъф:
Ако калъфът е с мемори пяна - сухо химическо чистенеАко калъфът няма мемори пяна - химическо чистене или домашно пране при до 30С в зависимост от указанията на етикета. Уверете се, че калъфът е напълно изсъхнал преди да го сложите обратно.Никога не перете калъф с мемори пяна при домашни условия. Това ще деформира пяната и текстила, както и ще наруши вида на калъфа.
За модели без сваляем калъф се препоръчва използването на леко навлажнена четка, да се внимава да не проникне влага в ядрото, т.к. може да го повреди и да не се излага на директна слънчева светлина при изсушаване. В случай на упорити петна може да се ползват услуги на фирма за почистване на матраци.

Не е намерен продукт.