Търсене

Разширено търсене

Възможна безплатна доставка само за град София

Продукти с голямо обемно тегло, доставката се начислява и се заплаща по равно от фирмата и клиента по 50%. Пример ако доставката е 100 лева за диван, клиента ще заплати 50 лева и фирма НАНИ.БГ 50 лева (!!!Това не важи за град София, доставката на обемисти пратки се извършва със собствен транспорт)

Не е намерен продукт.