Търсене

Разширено търсене

Индивидуален договор

Общи условия

"СПАЛНОБЕЛьО.БГ ЕООД" е уебсайт за електронна търговия - виртуален информационен ресурс в Интернет за продажба и доставка на публикуваните в него стоки.

"СПАЛНОБЕЛьО.БГ ЕООД" не носи отговорност при невярност на посочената от производителя информация за стоката.

"СПАЛНОБЕЛьО.БГ ЕООД" си запазва правото да променя цени и описание на изложените продукти без предварително предупреждение. При допуснати технически грешки в публикуването на сайта "СПАЛНОБЕЛьО.БГ ЕООД" има правото да откаже изпълнението на договора и не дължи обещетение по никакъв начин на потребителя, освен да възстанови направените от потребителя разходи по поръчката, в случай, че стоката е платена предварително по банка. Банкови комисионни и разходи по самия превод не се възстановяват.

При посочени неверен или сгрешен адрес и/или телефон при подаване на заявката за “СПАЛНОБЕЛьО.БГ ЕООД" не възниква задължение за сключване на договор и изпълнение на поръчката.

Виртуалният индивидуален договор се счита за сключен след приемане от “СПАЛНОБЕЛьО.БГ ЕООД" на поръчката попълнено правилно от Клиента.

“СПАЛНОБЕЛьО.БГ ЕООД" се задължава след получаване на поръчката и получаване на сумите по него да достави на Клиента съответната стока. Ако заявен продукт е изчерпан и СПАЛНОБЕЛьО.БГ ЕООД не е в състояние да го достави клиента има право да смени поръчката си, с предложените му варианти или да му бъдат възстановени направените разходи по поръчката, в случай, че стоката е платена предварително по банка. Банкови комисионни и разходи по самия превод не се възстановяват.

“СПАЛНОБЕЛьО.БГ ЕООД" не носи отговорност ако Клиента е посочил неверни или непълни данни.

Заявлението за покупка (поръчката) се приема чрез изпращане на съобщение до посочения от Клиента електронен адрес.

Всички цени са в български левове с включен ДДС.

Съгласнo ЗАКОНА ЗА ЕЛЕКТРОННАТА ТЪРГОВИЯ Чл. 4.(1) сме длъжени да предоставим безпрепятствен, пряк и постоянен достъп на получателите на услугите и на компетентните органи до следната информация:

 • наименованието си - СПАЛНОБЕЛьО.БГ ЕООД
 • постоянния си адрес - София ж.к. Христо Смирненски бл.46А вх.В офис 2
 • данни за кореспонденция - София ж.к. Христо Смирненски, ул."Корал", бл.11, партер, офис 4,тел. 02/489-08-12, email - mail@nani.bg
 • ЕИК 205009973

Договорни отношения

Договорът поражда действие между страните след проверка на наличността на стоката предмет на заявлението за покупка и след потвърждаване на валидността на заявката на посочения от Клиента телефон за връзка или чрез посочения електронен адрес.

С потвърждение на поръчката по смисъла на закона се сключва договор за продажба от разстояние.

С окончателното оформяне и потвърждение на поръчката, Вие като клиент се съгласявате с условията, при които стоката ще ви бъде доставена. С тази клауза се уреждат индивидуалните договорни отношения между страните.

 • Начини на плащане
 • Разплащане при доставка - стойността на поръчката се дължи при нейното получаване.
 • Разплащане по банка - стоката се дължи след потвърждение от облужващата банка за постъпена сума от страна на клиента.
 • Разплащане с кредитна карта - стоката се дължи след потвърждение от обслужващата банка за постъпена сума от страна на клиента.
 • Допълнителна информация за разплащания и банкови сметки е опсисана в секцията ВИДОВЕ ПЛАЩАНЕ

 

По силата на този индивидуален договор вие се съгласявате:

 • да заплатите избраната от Вас стока по един от начините, които са Ви предоставени при избора на стоки.
 • да направите промени по поръчката не по-късно от 3 часа след нейното потвърждение.
 • да откажете изцяло или частично направената поръчка.
 • да върнете закупената стока в срока и по начините регламентирани в закона и описани подробно в секцията ГАРАНЦИЯ.
 • да получите стоката на посочения от вас адрес.

По силата на този договор СПАЛНОБЕЛьО.БГ ЕООД е длъжен:

 • да достави поръчаната от Вас стока в сроковете описани подробно в секцията СРОКОВЕ НА ДОСТАВКА.
 • да Ви уведоми за възникнали промени по изпълнението на поръчката.
 • да приеме върната от Вас получена стока по реда и условията подробно указани и описани в секцията ГАРАНЦИЯ.
 • да откаже приемането на върнатата стока ако тя не отговаря на условията указани в закона и магазина, подробно описани в секцията ГАРАНЦИЯ.

Всичко неуредено с този индивидуален договор от разстояние и възникнали спорове се урежда на добра воля от двете страни, а при невъзможност взаимоотношенията се уреждат по смисъла на "Закона за задълженията и договорите" .

Права и задължения на страните

“СПАЛНОБЕЛьО.БГ ЕООД" се задължава:

 • да прехвърли на Клиента собствеността на заявената за покупка от него стока при доставката
 • да достави в срок заявената за покупка стока
 • да полага дължимата грижа за изпълнение на своите задължения.

Преди да бъде изпратен всеки артикул се проверява за техническа изправност (ако това е възможно, без да се нарушава целостта на опаковката).

Гарантираме, че всички продукти са фабрично нови (неупотребявани!) и запечатани от производителя.

Клиентът се задължава:

 • да посочи точен и валиден телефон, адрес за доставка и електронен адрес;
 • да плати стойността на пратката;
 • да заплати разходите по доставката, при наличие на такива;
 • да осигури достъп и възможност за получаване на стоката;
 • да получи вещта;

Заявената стока се доставя на посочения от Клиента адрес за доставка при следните условия:

 • Сроковете за доставка варират в зависимост от населеното място на заявителя и особеността на поръчката.
 • Всички заявени поръчки се проверяват на посочен от клиента телефон между 10:00 и 17:00 часа. Ако в този диапазон служител на фирмата не се свърже с клиента, поръчката не се изпълнява.
 • В празнични и неделни дни заявки и поръчки не се обработват
 • При фиксиран час в диапазона 9:30 – 18:00 часа за доставка цената на доставката се увеличава с 5 лева
 • Получаване на заявена стока от офиса на фирмата не се допуска.
 • Стоката се доставя с куриер по реда и условията описани в секцията СРОКОВЕ ЗА ДОСТАВКА
 • Цената на доставки за София извън околовръстен път се увеличава с 5 лева.
 • Стока заявена в събота или неделя може да бъде доставена най-рано във вторник

За допълнителна информация относно доставките се обърнете към секцията СРОКОВЕ ЗА ДОСТАВКА

Стоката се доставя подходящо опакована съобразно вида й и транспорта за доставка.

При предаване на стоката Клиентът или трето лице подписват придружаващите я документи. За трето лице се счита всеки, който не е титуляр на заявлението, но приема стоката на доставка и е на посочения от клиента адрес.

Ако трето лице се ангажира с приемането и потвърждаването на поръчани продукти от името на първоначалния клиент, направил и платил поръчката, същото няма право да върне стоката или да прави възражения по доставката. В случай на видима повреда на пратката в момента на нейното предаване третата страна може да откаже получаването на пратката или да я вземе на своя отговорност. В случай, че приеме такава пратка и непредяви своите претенции пред куриера клиента губи правото си на рекламация. Условията по обслужване на рекламации са описани подробно в секцията ГАРАНЦИЯ.

При отказ за получаване на стоката, извън случаите описани по-долу, отказът се счита за неоснователен и Клиентът дължи заплащане на разходите за доставка и връщане на стоката. В този случай Клиентът е длъжен да обезщети “СПАЛНОБЕЛьО.БГ ЕООД" за всички вреди и пропуснати ползи, включително и за всякакви други разходи извън разходите за доставка и връщане на стоката, настъпили в следствие на отказа. Условията за връщане на стока и рекламация са описани подробно в секцията ГАРАНЦИЯ

В случай, че Клиентът не бъде намерен в срока за изпълнение на доставката на посочения адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, “СПАЛНОБЕЛьО.БГ ЕООД" се освобождава от задължението си да достави заявената за покупка стока. Клиентът може да потвърди желанието си да получи стоката и след изтичане на срока за доставка, в който не е бил намерен на адреса, като поема всички разходи по доставката. В този случай започва да тече съответно нов срок за доставка от момента на потвърждението по предходното изречение.

Права на клиента

Клиентът има право в рамките на 14 /четиринадесет/ работни дни, считано от деня следващ получаването й, да я откаже и върне при следните условия:

 • доставената стока явно не съответства на заявената за покупка от Клиента и това може да се установи чрез обикновения й преглед.
 • цената, която клиентът следва да заплати не съответства на дължимата цена.
 • при несъответствие между заявената за покупка и доставената стока, което не е било възможно да бъде установено в момента на доставката, клиентът може да иска доставената му стока да бъде заменена със съответстваща на направеното от него заявление за покупка в срок от 24 часа от получаването й.
 • Клиентът има право, без да дължи обезщетение, да се откаже от получената стока в срок до 14 работни дни, считано от деня, следващ получаването й. В този случай, Клиентът трябва да върне стоката в запазена оригинална опаковка, с ненарушена цялост и неизползвана. При неизпълнение на тези условия СПАЛНОБЕЛьО.БГ ЕООД си запазва правото да не приеме върнатата стока и съответно да не изплати направените разходи при закупуването й от Клиента.
 • В случай на отказ на закупен вече продукт и спазване на условията за цялостност на опаковката СПАЛНОБЕЛьО.БГ ЕООД възстановява сумата по стойността на продукта в законо установения ред. Всички разходи, които клиент е направил за получаването и връщането на закупената стока, комисионни на банки и други разходи извън сумата по стойността са за сметка на клиента.
 • Ако трето лице се ангажира с приемането и потвърждаването на поръчани продукти от името на първоначалния клиент, направил и платил поръчката, същото няма право да върне стоката или да прави възражения по доставката. В случай на видима повреда на пратката в момента на нейното предаване третата страна може да откаже получаването на пратката или да я вземе на своя отговорност. В случай, че приеме такава пратка и непредяви своите претенции пред куриера клиента губи правото си на рекламация.
 • Допълнителна информация е описана в секцията ГАРАНЦИЯ

Лични данни

“СПАЛНОБЕЛьО.БГ ЕООД" полага дължимата грижа за защита на личните данни на Клиента, станали известни при попълване на електронната форма за извършване на заявление за покупка. Това задължение отпада ако Клиентът е предоставил неверни данни.

При спазване на действащото законодателство и клаузите на настоящите Общи условия, “СПАЛНОБЕЛьО.БГ ЕООД" може да използва личните данни на Клиента единствено и само за целите, предвидени в договора.

“СПАЛНОБЕЛьО.БГ ЕООД" има право да използва информацията за предлагане на стоки и/или услуги на Клиента, за промоции, изпращане на поздравления, организиране на томболи, запитвания, за статистически и всякакви други законосъобразни цели, освен в случай на изрично несъгласие на същия, изпратено на следния e-mail адрес: mail@nani.bg

Описаните по-горе цели, за които може да се използват данните не са изчерпателно изброени и не пораждат задължения за “СПАЛНОБЕЛьО.БГ ЕООД". Всякакви други цели, за които се използват данните, ще бъдат съобразени с българското законодателство, приложимите международни актове, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави.

Разкриване на информацията

“СПАЛНОБЕЛьО.БГ ЕООД" се задължава да не разкрива никакви лични данни за Клиента на трети лица - държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато:

 • е получил изричното съгласие на Клиента;
 • информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация;
 • "СПАЛНОБЕЛьО.БГ ЕООД" е длъжен да предостави информацията по силата на закон.

Отговорност

"СПАЛНОБЕЛьО.БГ ЕООД" не носи отговорност за неизпълнение на задълженията си по този договор при настъпване на обстоятелства извън контрола на "СПАЛНОБЕЛьО.БГ ЕООД" - случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа на Интернет и в предоставянето на услугите извън контрола на "СПАЛНОБЕЛьО.БГ ЕООД".

Арбитраж

Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля. В случай, че съгласие не бъде постигнато, всички неразрешени спорове, породени от договора между страните или отнасящи се до него, включително спорове, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и спорове за попълване на празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани от Арбитражния съд при БТПП, съобразно с неговия Правилник за дела, основани на арбитражни споразумения.

Гаранция и рекламации

Условията по гаранциите и рекламациите са описани подробно в секцията ГАРАНЦИЯ

Допълнителни инструкции при транспорт, съхранение, инсталация и експлоатация:

При транспортиране да бъдат добре укрепени, като се избягват резките сътресения. Техниката да не се излага на влага и запрашеност.

Да се съхранява и експлоатира при следните условия:

 • температура на околната среда от 10 до 30 С;
 • влажност на въздуха до 80%;
 • липса на прах и химически вещества, въздействащи върху метали и пластмаси;
 • далеч от източници на електростатични и електромагнитни полета;
 • при положение, че системите се транспортират при студено и влажно време, включването на устройствата в работното помещение да се извършва най- малко след два часа, необходими за аклиматизиране.
 • Включването в електрическата мрежа и между отделните компоненти на системите да се осъществява с надеждна връзка с приложените за целта от фирмата кабели и съединителни елементи. При включване обърнете внимание на захранващото напрежение, при което работят устройствата - в случай, че не е 220V, включете задължително през трансформатор. Отделните компоненти на системите да се включват в един разклонител.
 • Върху устройствата да не се поставят предмети, затрудняващи топлообмена и вентилацията.

Ограничения за гаранцията

Гаранцията отпада в случай на:

 • Повреди причина, за които е лош транспорт, съхранение или неправилна експлоатация.
 • Опит за ремонт от страна на клиента.
 • При използване на некачествени и неоргинални консумативни материали.
 • Консумативите, като ленти за принтери, мастила и др. нямат гаранция
 • Съгласно изискванията на производителите на модули не се поема гаранция за същите при видим дефект-обгорен или пукнат чип

Допълнителни условия

Фирмата не носи отговорност при повреда на стоката вследствие форсмажорни обстоятелства.

Всички препратки към други страници от магазина, които са цитирани в този индивидуален договор се считат за неразделна част от него.

С прочитането на този индивидуален договор, приемането на клаузите в него и в последствие използването на електрония магазин, вие като клиент безусловно се съгласявате с него. Ако не сте съгласни с посоченото по-горе моля не използвайте магазина.